Poradenské centrum UTB

Inspirativní studenti, absolventi a učitelé se specifickými potřebami

Všechny Vaše sny se mohou stát skutečností, pokud máte odvahu je následovat.”  Walt Disney

Magdalena Hanková

Je vůbec první absolventkou se zdravotním postižením, která zdárně dokončila doktorský studijní program na Fakultě humanitních studií.
Za svou diplomovou i disertační práci získala cenu rektora UTB a v roce 2017 vydala svou první knihu. Nyní pracuje jako odborná asistentka a tajemnice Centra výzkumu FHS.

Jaroslav Bělák

Je studentem Softwarového inženýrství na Fakultě aplikované informatiky. Přestože vypadá jako běžný chlapec, uvnitř sebe prožívá svět zcela odlišně než většina lidí. Jaroslav, kterému byl ve čtyřech letech diagnostikován autismus, se již od 9 let věnuje programování, ve kterém již několikrát prokázal svůj nepopiratelný talent.


Josef Zaduban

Je absolventem oboru Technologická zařízení na UTB. Navzdory prvotním obavám, že nebude studium na vysoké škole kvůli svému handicapu (vrozená oboustranná hluchota) zvládat, studoval jako premiant ročníku.
A co víc, v roce 2020 obdržel prestižní Cenu Wernera von Siemense v kategorii překonání překážek.

Petra Machovská

Je studentkou Sociální pedagogiky, která se snaží o osvětu balbuties (koktavosti) a která se 18 let snažila svého handicapu zbavit. Zlom nastal až po 20. roku života, kdy se místo boje s poruchou řeči začala soustředit na její přijetí. Petra přednáší, poskytuje rozhovory do médií a píše blog s názvem Vnitřní život balbutika.