Poradenské centrum UTB

Josef Zaduban

Svou přihlášku na univerzitu jste zvažoval, co Vás nakonec k onomu rozhodnutí přesvědčilo?

Hlavní motivací pro studium na vysoké škole bylo úspěšné zakončení střední průmyslové školy a také jsem si chtěl rozšířit své znalosti v oblasti strojírenství a konstruování, abych měl lepší uplatnění v profesním životě.

Pro své studium jste si vybral Fakultu technologickou, měl jste vždy v této volbě jasno?

Vybral jsem si studijní program Procesní inženýrství – obor Technologická zařízení, protože mě zajímají technické věci. Chtěl jsem své studium zaměřit na oblast strojírenství, konstrukci výrobků a ovládání vyspělých technologií. Lákala mě představa, že budu moci osobně pracovat s vyspělými technologiemi a vyzkoušet si různé pokusy v laboratořích. Současně jsem chtěl studovat v blízkosti svého bydliště, abych mohl denně dojíždět domů a nemusel se ubytovávat na kolejích. Proto se stala mou volbou Fakulta technologická UTB ve Zlíně.

Bylo pro Vás studium náročné?

Ano, určitě. Ve výuce pro mě bylo nejtěžší správné porozumění mluvené řeči a orientace během přednášek, seminářů či cvičení. Potíže mi dělaly hlavně odborné výrazy, často jsem si musel domýšlet a následně vyhledávat, co jsem v hodině nezachytil. Někdy mi také unikaly důležité informace. Proto jsem potřeboval mít studijní materiály a veškeré podklady k výuce v písemné, nejlépe v elektronické podobě. Seděl jsem vždy v blízkosti vyučujících, abych výkladu lépe rozuměl. Nejtěžší částí mého studia byla zkoušková období, během kterých jsem musel vstřebat mnoho vědomostí.

Pomohlo Vám během Vašeho studia Centrum pro studenty se specifickými potřebami?

Centrum mi zajišťovalo servisní opatření, která měla za cíl vyrovnávat podmínky při studiu. V mém případě se jednalo například o navýšení času během testů, zkoušek a zápočtů nebo o zapisovatelský servis. Celkově mohu říct, že jsem byl s přístupem pedagogů a se službami Centra pro studenty se specifickými potřebami spokojený.

Co byste vzkázal studentům se sluchovým postižením, které jako Vás kdysi láká VŠ studium, ale bojí se, že ho nezvládnou?

V dnešní době není nutné se studia na vysoké škole obávat, protože vysoká škola těmto studentům nabízí různou podporu při studiu, prostřednictvím Centra pro studenty se specifickými potřebami. Studenti se sluchovým postižením mohou mít ve výuce k dispozici tlumočníka a přepisovatele. Při písemných a ústních zkouškách či zápočtech mají navýšen časový limit. Osobně jsem tlumočníka nevyužíval. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně má k dispozici individuální studovnu se speciálním vybavením pro různé spektrum postižení, kde studenti se specifickými potřebami mohou využít speciální software a pomůcky.

Nyní bych se Vás ráda zeptala na Cenu Wernera von Siemense, která již 25 let oceňuje nadané studenty, inspirativní pedagogy a nadšené vědce prestižní cenou, která sbližuje hranice průmyslu a vědy. Jedná se o soutěž, která patří mezi nejvýznamnější tohoto druhu v České republice.

Vy jste roce 2020 tuto cenu v kategorii překonání překážek vyhrál, jak jste onu výhru prožíval?

Bylo pro mě velké překvapení. Získání Ceny Wernera von Siemense si velmi vážím. Vítězství mi pomohlo k posílení sebejistoty a zvýšení sebevědomí při studiu i v osobním životě. Byla to pozitivní zkušenost, kterou jsem bral jako motivaci k dalšímu navazujícímu magisterskému studiu, které jsem v roce 2023 úspěšně dokončil.

Cena Wernera von Siemense spočívá i v zisku vysoké finanční odměny, smím se zeptat, jak jste s touto výhrou naložil?

Finanční prostředky jsem využil pro cestování a své koníčky, zejména k nákupu příslušenství k mému fotoaparátu a speciálního softwaru pro úpravu fotografií.

Josefe, Vy jste nyní již absolventem. Můžu se proto zeptat, jak nyní vypadá Váš život?

Po úspěšném dokončení studia a získání titulu Ing. jsem v srpnu nastoupil na pozici konstruktér ve strojírenské firmě, která se zabývá výrobou skladových technologií pro vnitřní logistiku. Tato práce se mi líbí a jsem celkově spokojený.

A jaké jsou Vaše plány do budoucna?

V zaměstnání bych se chtěl zdokonalovat v technickém kreslení, získávat nové zkušenosti a věnovat se konstrukci strojírenských výrobků. V osobním životě se chci věnovat rodině a svým koníčkům. Momentálně nějaké další konkrétní plány nemám, ale život nás dovede někdy překvapit.

Jak vzpomínáte na své studium na FT?

Na studium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně mám dobré vzpomínky. Setkával jsem se až na pár výjimek se skvělými pedagogy, kteří mi vycházeli vstříc, byli přátelští a empatičtí. Celkově můžu říct, že jsem byl se studiem na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně spokojený.

Veronika Janštová, 26. 2. 2024