Studijní poradenství intro foto

Studijní poradenství

Strategie učení — nauč se učit

Naučit se učit?

Možná se ztrácíš v učební látce? Nebo máš problémy se zapamatováním nových či cizích termínů?

Máš pocit, že tě učení nebaví? Cítíš, že do něj vkládáš hodně času, ale výsledky nejsou patrné?

V tom případě je kurz strategií učení přímo pro tebe! Zaměříme se na práci s informacemi a zlepšení kognitivních funkcí — myšlení, paměť, pozornost, verbální vyjadřování, plánování, prostorová orientace atd. Kurz je zaměřen na zmapování individuálních potřeb studenta v rámci nácviku studijních strategií.

Jak to probíhá?

Spolu s lektorkou analyzujete tvé stávající postupy učení a zaměříte se na oblasti, kde máš ještě rezervy. Seznámíš se s různými metodami učení, které ti budou nápomocné nejen při práci s textem, ale i při zlepšování tvého učení obecně. Je na tobě, zda si vybereš jednorázovou individuální konzultaci, nebo spolu s lektorkou naplánujete dlouhodobější spolupráci.

Jak se přihlásit?

Přihlásit se můžeš online přes kalendář akcí Job Centra.

Strategie učení
Strategie učení