Pravní poradenství foto

Právní poradenství

S čím vám můžeme pomoci?

V rámci právního poradenství nabízíme pomoc všem zaměstnancům a studentům UTB v těchto oblastech:

  • v oblasti pracovněprávních vztahů včetně vztahů na pracovišti,
  • v oblasti právního postavení studentů UTB,
  • v oblasti občanskoprávní vztahů, zejména řešení tíživé životní situace, a rodinného práva zejména ve smyslu slaďování rodinného a pracovního života studentů i zaměstnanců,
  • při zahajování podnikání studentů nebo zaměstnanců UTB — právní aspekty pro začínajícího podnikatele,
  • v oblasti ochrany duševního vlastnictví.
Pravní poradenství foto

Máte zájem o konzultaci?

Domluvte si termín konzultace prostřednictvím e-mailu pravniporadna@utb.cz.

Pravní poradenství foto