Pravní poradenství foto

O právní poradkyni

Mgr. Daniela Sobieská

Mgr. Daniela Sobieská

právní poradenství

e-mail ikonae-mail: zahorovska@utb.cz
telefon ikonatelefon: 737 542 791

V roce 1993 jsem absolvovala Masarykovu univerzitu, Právnickou fakultu. Následně jsem 10 let pracovala jako právník a vedoucí oddělení Aktivní politiky zaměstnanosti na Úřadě práce ve Zlíně. Zde jsem se intenzivně věnovala právnímu poradenství v oblasti pracovního práva. Od roku 1999 jsem také působila 5 let jako právník v Legislativní radě Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. V roce 2004 jsem přešla na UTB, kde jsem připravovala strategické rozvojové projekty včetně založení Technologického inovačního centra s.r.o., jejímiž zakladateli jsou UTB a Zlínský kraj. Po vzniku této obchodní společnosti v roce 2005 jsem byla jmenována její jednatelkou a kromě obchodního vedení společnosti jsem se věnovala odborně právnímu poradenství se zaměřením na star-upové firmy (živnostenské právo obchodní právo, pracovní právo). V roce 2014 jsem byla jmenována předsedkyní Rady pro komercializaci na UTB. V letech 2013 až 2017 jsem byla také členem statutárního orgánu v další obchodní společnosti vlastněné Zlínským krajem — Industry servis ZK, a.s..

Na UTB jsem se vrátila v roce 2019 a působím zde dodnes na pozici interní auditorky, současně pracuji pro Akademickou poradnu jako právník.