Psychologická poradna intro foto

Kdy se na nás obrátit

Jsme tu pro vás.

Našim cílem je společně identifikovat a prozkoumat kořeny vašich obtíží, abychom vám pomohli objevit nové perspektivy, naučit se účinné způsoby řešení problémů a posílit vaše schopnosti vyrovnávat se s výzvami života. V případě, že se cítíte přetíženi, ztracení nebo potřebujete prostor pro sdílení, neváhejte nás kontaktovat. Jsme tu pro vás. Služby psychologické poradny jsou pro studenty a zaměstnance univerzity zdarma.

Psychologická poradna

V jakých oblastech vám můžeme pomoci?

Student

Problémy spojené se studiem

 • ztrácíte motivaci a zájem o studium, neumíte si naplánovat přípravu na zkoušky, jste nepozorní, nesoustředění
 • máte problémy v kolektivu spolužáků — nemám kamarády, nemám pocit sounáležitosti s ostatními, zažívám šikanu
 • prokrastinace — odkládání plnění úkolů a povinností na později či na neurčito

Otázky osobní a vztahové

 • mezilidské, přátelské a partnerské vztahy
 • stojíte před závažným životním rozhodnutím
 • osobnostní rozvoj — chcete rozvíjet vlastní osobnost, dosáhnout maxima Vašich schopností, být úspěšný
 • neumíte pojmenovat, co Vás trápí, ale něco vás trápí a věci se opakují stále dokola… nevíte, jak dál

Skupinové terapie

Zaměstnanec

Problémové chování studentů

 • nepříjemné pocity při setkání se studentem překračují vaši pomyslnou hranici únosnosti
 • šikana, útoky nebo vyhrožování ze strany studentů — verbální, písemná, na sociálních sítích, ve výuce, mimo prostory univerzity
 • agresivní chování studentů
 • máte pocit, že vás studenti provokují či s vámi neadekvátně komunikují

Problémy spojené se zaměstnáním

 • potřebujete urovnat napjaté pracovní vztahy
 • řešíte konflikty, pomluvy a intriky na pracovišti
 • necítíte se v pracovním kolektivu dobře, nejste schopni efektivně pracovat v týmu
 • ztrácíte motivaci a zájem o práci, cítíte se vyhořelí
 • setkáváte se s šikanou na pracovišti — mobbing, bossing

Osobní problémy

 • stojíte před závažným životním rozhodnutím — rozchod, rozvod, partnerská krize
 • problémy v rodině — s dětmi, vztahy mezi členy rodiny
 • ztráta blízké osoby, ztráta majetku
 • cítíte se vyčerpaní, podráždění nebo v neustálém stresu