Psychologická poradna intro foto

Psychologové

Mgr. Alice Kutnarová

Mgr. Alice Kutnarová

online konzultace
čeština, angličtina

e-mail ikonae-mail: poradnak@utb.cz
konzultační hodiny ikonakonzultační dny: pondělí–čtvrtek 12.00–13.00

Psychologii se věnuji od roku 2000, kdy jsem dokončila studium na Univerzitě Palackého v Olomouci. Osm let jsem pracovala jako psycholog ve Středisku výchovné péče v Uherském Hradišti. Mimoto, jsem sbírala zkušenosti jako pracovník krizové Linky důvěry, supervizor v sociálních službách, školní psycholog, spolupracující psycholog OSPOD a psycholog paliativní a hospicové péče. Provozuji privátní psychologickou poradnu, kde se setkávám s širokou škálou problémů u různých věkových kategorií. Mám za sebou řadu školení a výcviků.

Ve své praxi se zaměřuji na hledání zjevných i skrytých příčin potíží, hledání vnitřních zdrojů při jejich řešení a celkové harmonizaci člověka.

Mgr. Zuzana Čechák Tomášková

Mgr. Zuzana Čechák Tomášková

osobní konzultace
čeština, angličtina

e-mail ikonae-mail: poradnac@utb.cz
konzultační hodiny ikonakonzultační dny: čtvrtek 14.30–17.30

Absolvovala jsem studium psychologie na Masarykově univerzitě v Brně, které jsem úspěšně dokončila v roce 2017. Mám pracovní zkušenosti v oblasti psychologie, poradenství, médií a HR. Jako lektorka jsem působila v nadnárodních korporacích a také na Masarykově univerzitě. Aktuálně pracuji jako psycholožka v Pedagogicko-psychologické poradně ve Zlíně, kde mám mimo jiné na starosti nadané žáky. Prošla jsem kurzy zaměřenými na koučování a krátký sociálně-psychologický výcvik. Nyní jsem frekventantkou navazujícího komplexního výcviku Poradenství a terapie zaměřená na řešení. Ráda se vzdělávám prostřednictvím kurzů a knih v oblasti komunikace, seberozvoje a pracovní psychologie.

Již několik let pomáhám klientům otevírat cestu k sebepoznání a lepšímu životu. Při své práci se soustředím na učení dovedností a rozvíjení řešení. Zaměřuji se na oblasti studijní, pracovní, osobnostní i vztahové.