Psychologická poradna intro foto

Konzultace

Čeká vás první psychologická konzultace?

Není se čeho bát.

Na prvním setkání se s vámi psycholog seznámí a získá základní informace o vašich důvodech pro vyhledání pomoci. Během konzultace vám může psycholog klást otázky, které vám mohou pomoci lépe porozumět emocím, vzorcům myšlení a chování.

Psycholog používá během konzultace různé terapeutické přístupy a techniky, prostřednictvím kterých získáte vhled, naučí vás rozvíjet zvládací strategie a dosáhnout stanovených terapeutických cílů.

Důvěra, otevřenost a aktivní spolupráce mezi klientem a psychologem jsou klíčové pro účinnost terapeutického procesu.

Psychologická poradna