Centrum pro studenty se specifickými potřebami intro foto

Dokumenty

Metodické dokumenty

Metodická příručka pro studenty UTB aneb máme spolužáka se specifickými potřebami
 • autorky: Magdalena Hanková, Jana Kasáčková
 • rok vydání 2020, 141 stran, ISBN 978-80-7454-896-3
 • 10 MB
Průvodce pro studenty se specifickými potřebami na UTB aneb Na co mám nárok při studiu
 • autorky: Gabriela Vojtěšková, Julie Junaštíková, Magdalena Hanková, Jana Kasáčková
 • rok vydání 2020, 146 stran, ISBN 978-80-7454-903-8
 • 11 MB
Příručka pro akademické pracovníky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • autorka: Gabriela Vojtěšková
 • rok vydání 2021, 39 stran, ISBN 978-80-7678-022-4
 • 2 MB
Příručka pro poskytovatele servisních opatření
 • autorka: Julie Junaštíková
 • rok vydání 2021, 49 stran, ISBN 978-80-7678-021-7
 • 3 MB

Interní předpisy

Národní a nadnárodní normy a zákony