Uchazečům o studium nabízíme konzultaci k volbě vhodného studijního programu, v rámci které je možné se setkat i s tutorem dané fakulty. Neváhej si domluvit schůzku.

Evidence probíhá zpravidla na začátku akademického roku, v odůvodněných případech v průběhu semestru. Avšak pokud je student evidován v průběhu zkouškového období, není již možné realizovat doporučení pro výuku v aktuálně probíhajícím semestru.

 1. Domluvíš si termín konzultace. Kontaktovat nás můžeš e-mailem, telefonicky nebo si jednoduše rezervovat termín online.
 2. Na konzultaci přineseš doklad o specifických potřebách, například zprávu z pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra nebo od lékaře.
 3. Společně probereme tvoje obtíže a navrhneme možnou podporu ze strany našeho pracoviště.
 4. Pracovník Centra vypracuje tzv. funkční diagnostiku a nastaví Ti doporučení do výuky.
 5. Posledním krokem je podpis Dohody o poskytování služeb.

V Centru získáš individuální pomoc a podporu při překonávání specifických obtíží, které mohou negativně ovlivnit tvé studium. Sestavíme doporučení do výuky vycházející z tvých potřeb. Mezi nejčastější body doporučení patří např.:

 • zajištění bezbariérového přístupu do budov univerzity a učeben,
 • časové navýšení při práci s textem, u přípravy na zkoušku nebo u zkoušky samotné,
 • tolerance vyšší specifické chybovosti v písemném projevu (záměna nebo vynechávání hlásek, interpunkce apod.),
 • studijní asistence – osobní asistent, zapisovatel, mentor,
 • tolerance vyšší absence ze zdravotních důvodů,
 • tlumočení do znakového jazyka a jiné.

Dále všem evidovaným studentům nabízíme bezplatné doučování angličtiny a písemnou korekturu bakalářské či diplomové práce.

K evidenci je nutné doložit tzv. uznatelný doklad o specifických obtížích, který není starší 2 let, např.:

 • zprávu nebo doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra,
 • lékařskou zprávu,
 • doklad o invaliditě (libovolného stupně),
 • doklad o zdravotním postižení,
 • průkaz osoby se zdravotním postižením.

Zaznamenáváš, že máš specifické potřeby, které dosud nebyly řešeny, ale nyní negativně ovlivňují tvé studium? Domluv si konzultaci v Centru. Rádi s tebou prodiskutujeme situaci a případně tě nasměrujeme k odborníkům.

Starší doklad není překážkou. V případě potřeby můžeme v Centru provést diagnostiku pomocí testové baterie DysTest. Jedná se o baterii testů pro diagnostiku specifických poruch učení u studentů vysokých škol. Domluv si termín konzultace, kde se dozvíš více.

Ne, evidence je platná po celou dobu tvého studia. Nová evidence je potřeba pouze v případě, kdy bys začal studovat jiný studijní program nebo navazující studium.

Samozřejmě! Do Centra se mohou evidovat studenti prezenční i kombinované formy studia.

Je důležité, abys vyučující informoval/a o tom, že jsi evidován/a v Centru a máš nastaveno doporučení do výuky. Doporučení je k zobrazení v IS/Stag.

Samozřejmě. Pokud je to potřeba, tak se doporučení upraví dle aktuálních potřeb.

Ano, pokud je to potřeba, lze nastavit doporučení i ke státnicím. Neváhej si s námi domluvit konzultaci.

Podle dostupných kapacit nabízíme k zapůjčení notebook, diktafon, přepisovací program NEWTON Dictate, program ClaroRead a invalidní vozík.

Nabízíme pomoc a podporu při studiu. Nastavíme doporučení do výuky, a pokud je potřeba, zajistíme asistenta, zapisovatele či mentora. Dále nabízíme bezplatné doučování angličtiny a korektury bakalářských a diplomových prací. Kromě toho pořádáme každý semestr několik vzdělávacích kurzů a workshopů, které zaměřujeme na aktuální poptávku – strategie učení, duševní zdraví aj.

Poskytujeme komplexní podporu během studia, zahrnující individuální nastavení doporučení do výuky a případně zajištění asistenta, zapisovatele nebo mentora. Kromě toho nabízíme bezplatné doučování angličtiny a korektury pro bakalářské či diplomové práce. Pravidelně pořádáme také vzdělávací kurzy a workshopy, které reagují na aktuální potřeby, jako jsou strategie učení nebo péče o duševní zdraví.

Samozřejmě, rádi ti poskytneme asistenci při nastavení studijních podmínek, včetně těch v rámci programu Erasmus+. Pokud máš zájem o studijní pobyt v zahraničí, neváhej nás kontaktovat.