Centrum pro studenty se specifickými potřebami intro foto

Než podáš přihlášku

Jsme tu pro vás.

Uchazečům se specifickými potřebami nabízíme konzultaci ještě před podáním přihlášky.

Témat, která můžeme konzultovat, je mnoho, nicméně k nejdůležitějším patří vhodnost studijního programu s ohledem na specifické obtíže uchazeče, úprava přijímacího řízení, informace o poskytované pomoci ze strany Centra v případě přijetí do studia (modifikace studijního plánu, asistenční služby), možnost zajištění bezbariérového ubytování na kolejích univerzity apod.

Centrum pro studenty se specifickými potřebami intro foto