Centrum pro studenty se specifickými potřebami intro foto

Úprava přijímacího řízení

Uchazeč o studium má možnost požádat o úpravu průběhu přijímacího řízení s ohledem na specifické obtíže. Postup, jak o úpravu zažádat je různý organizátora přijímacího řízení.

Přijímací řízení organizuje fakulta

V případě zájmu o zohlednění specifických obtíží je potřeba tuto skutečnost uvést již při podání e-přihlášky. Dále je nutné vyplnit žádost o úpravu přijímacího řízeníspolu s dokladem o zdravotním stavu ji zaslat na adresu Centra pro studenty se specifickými potřebami, nejpozději do stejného termínu jako je termín odevzdání přihlášek.

Úprava podmínek přijímací zkoušky vychází z funkčních dopadů obtíží uchazeče. Pracovník Centra vypracuje písemné doporučení pro úpravu přijímacího řízení, které následně předá na fakultu, která přijímací řízení organizuje.

Mezi oblasti úprav, které je možné zajistit, patří:

  • zajištění bezbariérového přístupu do budovy a učebny,
  • zajištění individuální zkoušky nebo její realizaci v menší skupině,
  • navýšení časové dotace pro zpracování písemné zkoušky,
  • zajištění vhodného formátu písemného zadání, např. zvětšené nebo barevně adaptované písmo, elektronická forma zadání, grafická úprava textu, Braillovo písmo,
  • tlumočení do znakového jazyka,
  • zajištění asistenčních služeb např. asistent pro práci s textem (zapisování) nebo osobní asistent jako doprovod aj.
Strategie učení

Přijímací řízení organizuje SCIO

V případě, že se hlásíš na fakultu, která organizuje přijímací zkoušky ve spolupráci se společností SCIO, postupuj následovně:

  • V přihlášce na oficiálních webových stránkách SCIO si zatrhneš, že jsi uchazečem se specifickými potřebami.
  • Pokud budeš žádat o úpravu podmínek při konání Národních srovnávacích zkoušek, zašli na e-mail scio@scio.cz odborný doklad s potvrzením o tvých potížích.
  • Následně obdržíš pozvánku, kde bude uvedeno místo konání zkoušky, termín a čas a veškeré potřebné informace.

Více informací najdeš přímo na webových stránkách společnosti SCIO.

Logo SCIO