Centrum pro studenty se specifickými potřebami intro foto

Pro studenty

Nabízíme pomoc a podporu studentům se specifickými potřebami, kterým jejich zdravotní obtíže neumožňují plnit studijní povinnosti běžným způsobem. Naše služby jsou poskytovány pouze studentům, kteří se zaevidují.

Podpora studentů je realizována na základě spolupráce studenta, vyučujícího a zaměstnanců Centra.

Centrum pro studenty se specifickými potřebami intro foto