Centrum pro studenty se specifickými potřebami intro foto

Student se specifickými poruchami učení

Komu jsou služby určeny?

Student se specifickými poruchami učení

Student, kterému dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, příp. často souběžně se vyskytující poruchy pozornosti, objektivně brání standardním způsobem plnit studijní povinnosti. Potíže s plynulostí čtení, s nečitelností rukopisu, tempem psaní, orientací v textu, časovým odhadem, specifickým chybováním ve čtení a psaní atd.


Co nabízíme?

 • nastavení doporučení do výuky
 • zapisovatelské služby
 • digitalizaci textů
 • nácvik studijních a pracovních strategií
 • bezplatnou korekturu závěrečné práce
 • pomoc s výjezdem v rámci Erasmus+
 • mentoring
Speciální studovna pro studenty se specifickými potřebami
Speciální studovna pro studenty se specifickými potřebami

Hledáte klidné místo pro studium? Navštivte naši speciální studovnu!

Ve studovně budeš mít klid na zpracovávání úkolů, psaní seminárních prací, učení i odpočinek. Kromě toho zde najdeš i speciální vybavení pro ulehčení práce:

 • dva počítače se speciálním programovým i hardwarovým vybavením, ke každému počítači je připojen stolní skener, který umožní rychlejší a jednodušší skenování a převod studijních i jiných dokumentů,
 • stolní lupa s hlasovým výstupem ClearView,
 • kamera se softwarem pro čtení a rozpoznávání textu,
 • zvětšovací program s hlasovou podporou ZoomText,
 • odečítací program JAWS,
 • OCR program ABBYY FineReader pro převod dokumentů na text.

Studovnu najdete ve 3. patře Knihovny UTB.

Studenti se specifickými potřebami mohou studovnu využívat zdarma, stačí si jen zarezervovat termín a čas pro studium.