Centrum pro studenty se specifickými potřebami intro foto

Centrum pro studenty se specifickými potřebami

Na jaká omezení se naše služby zaměřují?

Kdo jsme?

Naše centrum poskytuje služby uchazečůmstudentům se specifickými vzdělávacími potřebami na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Obrátit se na nás mohou také akademičtí pracovníci a vyučující, kteří se podílejí na výuce studentů se specifickými potřebami a kterým nabízíme metodickou podporu.

Našim cílem je zvýšit studijní komfort studentů se specifickými potřebami, zmírnit případné obtíže při studiu a snížit bariéry v přístupu k vysokoškolskému vzdělání.

Centrum pro studenty se specifickými potřebami intro foto
Speciální studovna pro studenty se specifickými potřebami
Speciální studovna pro studenty se specifickými potřebami

Hledáte klidné místo pro studium? Navštivte naši speciální studovnu!

Ve studovně budeš mít klid na zpracovávání úkolů, psaní seminárních prací, učení i odpočinek. Kromě toho zde najdeš i speciální vybavení pro ulehčení práce:

  • dva počítače se speciálním programovým i hardwarovým vybavením, ke každému počítači je připojen stolní skener, který umožní rychlejší a jednodušší skenování a převod studijních i jiných dokumentů,
  • stolní lupa s hlasovým výstupem ClearView,
  • kamera se softwarem pro čtení a rozpoznávání textu,
  • zvětšovací program s hlasovou podporou ZoomText,
  • odečítací program JAWS,
  • OCR program ABBYY FineReader pro převod dokumentů na text.

Studovnu najdete ve 3. patře Knihovny UTB.

Studenti se specifickými potřebami mohou studovnu využívat zdarma, stačí si jen zarezervovat termín a čas pro studium.