Centrum pro studenty se specifickými potřebami intro foto

Centrum pro studenty se specifickými potřebami

Na jaká omezení se naše služby zaměřují?

Kdo jsme?

Naše centrum poskytuje služby uchazečůmstudentům se specifickými vzdělávacími potřebami na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Obrátit se na nás mohou také akademičtí pracovníci a vyučující, kteří se podílejí na výuce studentů se specifickými potřebami a kterým nabízíme metodickou podporu.

Našim cílem je zvýšit studijní komfort studentů se specifickými potřebami, zmírnit případné obtíže při studiu a snížit bariéry v přístupu k vysokoškolskému vzdělání.

Centrum pro studenty se specifickými potřebami intro foto

Inspirativní studenti, absolventi a učitelé se specifickými potřebami

Načerpej inspiraci od učitelů, studentů a absolventů UTB, kteří své sny následují i přes překážky. Připravili jsme si pro tebe rozhovory s některými z nich a věříme, že tě namotivují na cestě za vlastním úspěchem!

Specifické potřeby rozhodně neznamenají, že má člověk horší šance na úspěch, přesvědč se: