Centrum pro studenty se specifickými potřebami intro foto

Studenti s pohybovým postižením

Kdo je student s pohybovým postižením?

Student s postižením dolních končetin (C1)

Student, který s ohledem na své pohybové postižení ke svému samostatnému pohybu nezbytně potřebuje a využívá dalších osobních zařízení, ať už se jedná o opěrné hole, nebo mechanické či elektrické vozíky.

Student s postižením horních končetin (C2)

Student, který je schopen horními končetinami vykonávat jen v omezené míře nebo za použití speciálních pomůcek či modifikovaných postupů činnosti, které se se studiem běžně spojují, jako je pořizování poznámek vlastní rukou, příp. i na klávesnici, manipulace s předměty a zařízeními, které jsou nezbytné pro plnění studijních povinností (fyzické knihy, psací potřeby, přístrojová technika atd.), příp. manipulace s předměty běžné denní potřeby.


Co je potřeba dodržovat při výuce?

  • Student může být v univerzitních budovách doprovázen osobním asistentem, případně má přímo na přednáškách k dispozici studijního asistenta, který je mu nápomocen se zapisováním poznámek a s dalšími nezbytnými úkony spojenými se studiem.
  • Primárně komunikujte se studentem, nikoliv s jeho asistentem. Asistent představuje, zjednodušeně řečeno, „studentovy ruce a nohy“, není v jeho kompetenci za daného studenta komunikovat.
  • Mimo výuku, např. při konzultaci, dbejte na to, aby interakce mezi Vámi a studentem probíhala v tzv. symetrické pozici (tzn., že se snížíte do jeho úrovně, a vidíte si do očí).
  • Nemluvte studentovi s tělesným postižením tzv. „do zad“.