Centrum pro studenty se specifickými potřebami intro foto

Student s pohybovým postižením

Komu jsou služby určeny?

Student s postižením dolních končetin

Student, který s ohledem na své pohybové postižení ke svému samostatnému pohybu nezbytně potřebuje a využívá dalších osobních zařízení, ať už se jedná o opěrné hole, nebo mechanické či elektrické vozíky.

Student s postižením horních končetin

Student, který je schopen horními končetinami vykonávat jen v omezené míře nebo za použití speciálních pomůcek či modifikovaných postupů činnosti, které se se studiem běžně spojují, jako je pořizování poznámek vlastní rukou, příp. i na klávesnici, manipulace s předměty a zařízeními, které jsou nezbytné pro plnění studijních povinností (fyzické knihy, psací potřeby, přístrojová technika atd.), příp. manipulace s předměty běžné denní potřeby.


Co nabízíme?

 • nastavení doporučení do výuky
 • zajištění bezbariérového přístupu do učeben
 • osobní asistenci (doprovod na výuku a jiné aktivity související se studiem)
 • zapisovatelské služby
 • průvodcovské služby související se studiem
 • nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu v prostorách univerzity
 • digitalizaci textů
 • nácvik studijních a pracovních strategií
 • bezplatnou korekturu závěrečné práce
 • pomoc při zajišťování bezbariérového ubytování na univerzitních kolejích
 • pomoc s výjezdem v rámci Erasmus+
 • mentoring
Speciální studovna pro studenty se specifickými potřebami
Speciální studovna pro studenty se specifickými potřebami

Hledáte klidné místo pro studium? Navštivte naši speciální studovnu!

Ve studovně budeš mít klid na zpracovávání úkolů, psaní seminárních prací, učení i odpočinek. Kromě toho zde najdeš i speciální vybavení pro ulehčení práce:

 • dva počítače se speciálním programovým i hardwarovým vybavením, ke každému počítači je připojen stolní skener, který umožní rychlejší a jednodušší skenování a převod studijních i jiných dokumentů,
 • stolní lupa s hlasovým výstupem ClearView,
 • kamera se softwarem pro čtení a rozpoznávání textu,
 • zvětšovací program s hlasovou podporou ZoomText,
 • odečítací program JAWS,
 • OCR program ABBYY FineReader pro převod dokumentů na text.

Studovnu najdete ve 3. patře Knihovny UTB.

Studenti se specifickými potřebami mohou studovnu využívat zdarma, stačí si jen zarezervovat termín a čas pro studium.