Centrum pro studenty se specifickými potřebami intro foto

Studenti s jinými obtížemi

Kdo je student s jinými obtížemi?

Student s jinými obtížemi (F)

Student, kterému jiná psychická porucha či obtíže, včetně neautistických neurovývojových poruch, tj. narušených jazykových, řečových a jiných komunikačních schopností, nebo chronické somatické onemocnění objektivně brání standardním způsobem plnit studijní povinnosti. Může se jednat o pravidelnou lékařskou péči spojenou se zvýšenými absencemi, režimovými opatřeními apod.

O jaké obtíže se může jednat? Úzkosti, deprese, obsedantně kompulzivní porucha, panická ataka, koktavost, epilepsie, diabetes, únavový syndrom, onkologická onemocnění, Crohnova choroba aj.