Centrum pro studenty se specifickými potřebami intro foto

Studenti s poruchou autistického spektra

Kdo je student s poruchou autistického spektra?

Student s poruchou autistického spektra (E)

Student, kterému neurovývojová porucha autistického spektra, včetně Aspergerova syndromu, objektivně brání standardním způsobem plnit studijní povinnosti.

Studenti s poruchami autistického spektra (dále PAS) mají problémy s navazováním přiměřených vztahů se spolužáky i s vyučujícími, v porozumění základním pravidlům v sociální interakci. Objevují se zvláštnosti v chování – motorický neklid, mimoverbální pohyby, potřebují se častěji protáhnout, projít, často sledujeme neadekvátní a nečekané způsoby jednání.


Co je potřeba dodržovat při výuce?

  • Student s PAS nedokáže odhadnout, jak vhodně reagovat v různých situacích, kdy může vstoupit do konverzace druhých lidí, jak druhým naslouchat. Následkem toho se pak raději vyhýbá osobnímu kontaktu s druhými lidmi nebo se chová nevhodným způsobem (nepřiměřená mimika, gestika, postoj těla, chybí oční kontakt, těžkopádné vyjadřování, neschopnost iniciovat nebo udržet adekvátní komunikaci, potíže v porozumění řeči).
  • Předcházejte neočekávaným změnám. Pokud dojde ke změně v rozvrhu (čas, učebna, zrušení výuky, náhrada výuky), dejte studentovi vždy včas vědět změny.
  • Mluvte jasně, konkrétně, bez ironických poznámek a vtipů.
  • Při hovoru si častěji ověřujte, zda Vám student rozuměl.