Centrum pro studenty se specifickými potřebami intro foto

Studenti se zrakovým postižením

Kdo je student se zrakovým postižením?

Uživatel zraku

Student, jehož zraková vada stále umožňuje práci zrakem (a to i s textem), s běžnými formáty dokumentů, včetně vizuálních. Úprava obrazu spočívá ve zvětšování nebo jiných změnách optického charakteru.

Uživatel hmatu/hlasu

Student, který pracuje buď s hmatově tištěnými dokumenty, nebo s odečítači obrazovky (v kombinaci s hmatovým displejem nebo hlasovým výstupem), a tedy vyžaduje editovatelný formát textového dokumentu, příp. dokument obsahově i formálně adaptovaný.


Co je potřeba dodržovat při výuce?

  • Důležitá je vždy srozumitelnost a co nejpřesnější popis.
  • Užívejte kontrolní otázky, aby bylo zajištěno, že student všemu porozuměl.
  • Berte v potaz, že student nemusí vidět na tabuli či promítanou prezentaci/text/video. Je dobré se se studentem předem domluvit a případně mu zaslat promítaný obsah předem.
  • Při zadávání písemných úloh nebo testů nemusí student standardní velikost písma 11 či 12 přečíst. Je dobré se se studentem předem domluvit a případně mu text zvětšit nebo umožnit psaní na počítači, kde si velikost může sám zvětšit dle potřeby.